Monitorovacie správy

Záverečná monitorovacia správa o implementácii Sektorového operačného programu Priemysel a služby  - informácie uvedené v dokumente boli platné v čase jeho schválenia Európskou komisiou

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk