Zoznam schválených projektov

»  Opatrenie 1.1 - schéma štátnej pomoci - NARMSP  
»  Opatrenie 1.1 - schéma pomoci de minimis - NARMSP 
»  Opatrenie 1.2 - projekty verejného sektora - NARMSP  
»  Opatrenie 1.2 - projekty verejného sektora - SARIO, 1. výzva  
»  Opatrenie 1.2 - projekty verejného sektora - SARIO, 2. výzva 
»  Opatrenie 1.3 - schéma štátnej pomoci - SEA  
»  Opatrenie 1.3 - schéma pomoci de minimis - SEA  
»  Opatrenie 1.4 - schéma štátnej pomoci - SEA  
»  Opatrenie 1.4 - schéma pomoci de minimis - SEA   
»  Opatrenie 2.1 - projekty verejného sektora - SACR  
»  Opatrenie 2.2 - schéma štátnej pomoci - SACR  
»  Opatrenie 1.5 - schéma pomoci de minimis - 1. výzva 111055-041- SARIO
»  Opatrenie 1.5 - schéma pomoci de minimis - 2. výzva 111055-061 - SARIO
»  Opatrenie 1.5 - štátna pomoc - 1. výzva 111050-041- SARIO  

UPOZORNENIE: 
1. Vyššie uvedené projekty boli schválené Hodnotiacou komisiou, čo ale neznamená, že s konečnými prijímateľmi/príjemcami pomoci (KP/PP) boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). 
Zoznam zmluvne viazaných projektov 

2. Výška NFP v zoznamoch schválených projektov je len indikatívna a závisí od výsledku uskutočneného verejného obstarávania.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk