Zoznam zmluvne viazaných projektov

»  Opatrenie 1.1 - schéma štátnej pomoci - NARMSP 
»  Opatrenie 1.2 - projekty verejného sektora - NARMSP
»  Opatrenie 1.2 - projekty verejného sektora - SARIO, 1. výzva
»  Opatrenie 1.2 - projekty verejného sektora - SARIO, 2. výzva
»  Opatrenie 1.3 - schéma štátnej pomoci - SEA   
»  Opatrenie 1.3 - schéma pomoci de minimis - SEA
»  Opatrenie 1.4 - schéma štátnej pomoci - SEA  
»  Opatrenie 1.4 - schéma pomoci de minimis - SEA
»  Opatrenie 2.1 - projekty verejného sektora - SACR
»  Opatrenie 2.2 - schéma štátnej pomoci - SACR
»  Opatrenie 2.1 - SACR 
»  Opatrenie 1.5 - schéma pomoci de minimis - 1. výzva 111055-041- SARIO 
»  Opatrenie 1.5 - schéma pomoci de minimis - 2. výzva 111055-061 - SARIO 
»  Opatrenie 1.5 - schéma štátnej pomoci - 1. výzva 111050-041 - SARIO   

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk