Projekty technickej pomoci MH SR

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov MH SR a odmien oprávnených zamestnancov mimo pracovného pomeru v rámci OP VaI - január 2016 - december 2017
 
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP VaI
 
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2017
 
Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov MH SR a odmien oprávnených zamestnancov mimo pracovného pomeru v rámci OP VaI - apríl 2018 – marec 2019
 
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP VaI - rok 2018 /2019
 
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2018/2019
 
Financovanie osobných výdavkov implementácie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR - apríl 2019 - december 2020
Financovanie osobných výdavkov implementácie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR - apríl 2019 - december 2020 - aktualizácia
Financovanie osobných výdavkov implementácie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR - apríl 2019 - december 2020 - aktualizácia č.2
 
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2019/2020
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2019/2020 - aktualizácia
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2019/2020 - aktualizácia č.2
 
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP v gescii MH SR - rok 2019/2020
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP v gescii MH SR - rok 2019/2020 - aktualizácia č.1


Financovanie osobných výdavkov implementácie OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR - január 2021 - december 2021
 
Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023)
Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023) - aktualizácia č.1
    
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk