Projekty technickej pomoci MH SR

Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov MH SR a odmien oprávnených zamestnancov mimo pracovného pomeru v rámci OP VaI - január 2016 - december 2017 (PDF 353 kB)
 
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP VaI (PDF 291 kB)
 
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2017 (PDF 291 kB)
 
Financovanie miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov MH SR a odmien oprávnených zamestnancov mimo pracovného pomeru v rámci OP VaI - apríl 2018 – marec 2019 (PDF 292 kB)
 
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP VaI - rok 2018 /2019 (PDF 291 kB)
 
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2018/2019 (PDF 293 kB)
 
Financovanie osobných výdavkov implementácie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR - apríl 2019 - december 2020 (PDF 429 kB)
Financovanie osobných výdavkov implementácie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR - apríl 2019 - december 2020 - aktualizácia (PDF 812 kB)
Financovanie osobných výdavkov implementácie OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva SR - apríl 2019 - december 2020 - aktualizácia č.2 (PDF 810 kB)
 
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2019/2020 (PDF 434 kB)
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2019/2020 - aktualizácia (PDF 819 kB)
Materiálno-technické, personálne zabezpečenie a externá podpora riadenia a implementácie OP VaI - rok 2019/2020 - aktualizácia č.2 (PDF 814 kB)
 
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP v gescii MH SR - rok 2019/2020 (PDF 821 kB)
Realizácia aktivít informovania a komunikácie v rámci OP v gescii MH SR - rok 2019/2020 - aktualizácia č.1 (PDF 810 kB)


Financovanie osobných výdavkov implementácie OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR - január 2021 - december 2021 (PDF 809 kB)
 
Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023) (PDF 812 kB)
Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023) - aktualizácia č.1 (PDF 812 kB)
Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023) - aktualizácia č.2 (PDF 810 kB)
Hodnotenie OP II v gescii MH SR (2021-2023) - aktualizácia č.3 (PDF 816 kB)
 
 
Financovanie výdavkov riadenia a implementácie OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR - január 2022 - december 2023 (PDF 686 kB)
Financovanie výdavkov riadenia a implementácie OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR - január 2022 - december 2023 aktualizácia č.1 (PDF 685 kB)
Financovanie výdavkov riadenia a implementácie OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR - január 2022 - december 2023 - aktualizácia č.2 (PDF 687 kB)
Financovanie výdavkov riadenia a implementácie OP II v gescii Ministerstva hospodárstva SR - január 2022 - december 2023 aktualizácia č.3 (PDF 695 kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk