Kontrakty a zmluvy

 

Kontrakty a zmluvy s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk