Aktivity a súčasný stav

Aktivity a súčasný stav

 

Súčasný stav:

Projekt je realizovaný v dvoch fázach, pričom súčasťou realizácie Fázy1 bola analýza, návrh a ukončenie vývojových prác všetkých komponentov informačného systému spolu s dodávkou a inštaláciou HW a SW infraštruktúry tak, aby boli komponenty IIS MHSR pripravené na testovanie a nasadenie informačného systému vo Fáze II. Uvedené aktivity boli úspešne ukončené a v súčasnosti je projekt v prevádzke a dostupný na stránke https://portal.mhsr.sk/ .

 

Harmonogram: Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)

Analýza a dizajn IS

11/2013

11/2014

Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií

11/2013

08/2015

Implementácia IS

04/2014

02/2017

Testovanie IS

05/2014

02/2017

Nasadenie IS

08/2014

02/2017

Rezerva

11/2014

03/2015

Podporné aktivity

Riadenie projektu

04/2011

03/2017

Publicita a informovanosť

11/2013

03/2017

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk