Aktivity a súčasný stav

Projekt je realizovaný v dvoch hlavných aktivitách, pričom v súčasnosti prebiehajú podporné aktivity a pripravuje sa verejné obstarávanie pre hlavné aktivity projektu.

 

Harmonogram: Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Analýza a dizajn

06/2020

10/2020

Nákup HW a krabicového softvéru

08/2020

04/2021

Implementácia

10/2020

05/2021

Testovanie

01/2020

06/2021

Nasadenie

04/2021

06/2021

Riadenie projektu

09/2019

09/2021

Publicita

09/2019

09/2021

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk