Kontakty

Kontakty a dôležité odkazy

  

Európska únia [www.europa.eu]


Európsky fond regionálneho rozvoja [http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/funding/erdf/]

Centrálny koordinačný orgán - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu [https://www.vicepremier.gov.sk/]  [http://www.partnerskadohoda.gov.sk/]

Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR [http://www.mindop.sk/]

Operačný program Integrovaná infraštruktúra [www.opii.gov.sk]

Ústredný portál verejných služieb [www.slovensko.sk]

Portál služieb Ministerstva hospodárstva SR [https://portal.mhsr.sk/sk/]

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk