Miesto realizácie projektu

Miesto realizácie projektu

 

 

Štát (NUTS I.)

 

Región (NUTS II.)

 

Vyšší územný celok (NUTS III.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

 

Bratislavská kraj (SK01)

 

Bratislavský kraj (SK011)

 

 

 

 

Západné Slovensko (SK02)

 

Trnavský kraj (SK021)

 

Treiansky kraj (SK022)

 

Nitriansky kraj (SK023)

 

 

Stredné Slovensko (SK03)

 

Žilinský kraj (SK031)

 

Banskobystrický kraj (SK032)

 

 

chodné Slovensko (SK04)

 

Prešovský kraj (SK041)

 

Košický kraj (SK042)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk