Aktivity a súčasný stav

Aktivity a súčasný stav:

Súčasný stav:

V súčasnosti sa projekt nachádza vo svojej testovacej fáze, pričom plánovaný stav uvedenia do prevádzky je 08-09/2015. Bolo dodané hardvérové vybavenie, ktoré je postupne inštalované. V priebehu 11/2015 bolo dodaných a interne testovaných 38 služieb, ktoré po ich finalizácii budú postupne nasadzované do užívania verejnosti.

Projekt bude realizovaný v dvoch fázach, pričom súčasťou realizácie Fázy1 je analýza, návrh a ukončenie vývojových prác všetkých komponentov informačného systému spolu s dodávkou a inštaláciou HW a SW infraštruktúry tak, aby boli komponenty IIS MHSR pripravené na testovanie a nasadenie informačného systému vo Fáze II .

 

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)

   

Analýza a dizajn IS

11/2013

11/2014

Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií

11/2013

08/2015

Implementácia IS

04/2014

11/2015

Testovanie IS

05/2014

11/2015

Nasadenie IS

08/2014

11/2015

Rezerva

11/2014

03/2015

Podporné aktivity

   

Riadenie projektu

04/2011

12/2015

Publicita a informovanosť

11/2013

12/2015

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk