Poradenstvo

PORADENSTVO

Podľa § 4, ods. 1, písm. n) zákona č. 319/2013 Z. z., oddelenie biocídov Centra pre chemické látky a prípravky poskytuje poradenstvo právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom v oblasti sprístupňovania biocídnych výrobkov na trh a ich používania v súvislosti s ich povinnosťami podľa tohto zákona a nariadenia o biocídoch (BPR).

Toto poradenstvo sa primárne poskytuje prostredníctvom asistenčného pracoviska Helpdesk.

Právnické osoby alebo fyzické osoby môžu telefonicky kontaktovať pracovníkov oddelenia biocídov výhradne v pracovných dňoch:

pondelok        od 12,00   do 14,00

streda            od   9,00   do 11,00

 

Prosíme o rešpektovanie vyššie uvedených časových okien pre telefonické poradenstvo.

Asistenčné pracovisko - Helpdesk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk