Poradenstvo

PORADENSTVO

Podľa § 4, ods. 1, písm. n) zákona č. 319/2013 Z. z., oddelenie biocídov Centra pre chemické látky a prípravky (CCHLP) poskytuje poradenstvo právnickým osobám alebo fyzickým osobám podnikateľom v oblasti sprístupňovania biocídnych výrobkov na trh a ich používania v súvislosti s ich povinnosťami podľa tohto zákona a nariadenia o biocídoch (BPR). Oddelenie biocídov CCHLP je registračným a autorizačným orgánom, ktorý schvaľuje sprístupnenie biocídnych výrobkov na trhu SR.

CCHLP nedodáva biocídne výrobky ani dezinfekčné prostriedky na trh SR. Informácie o dodávateľoch nájdete v Registri biocídnych výrobkov.

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Otázky týkajúce sa biocídnych výrobkov (dezinfekčných prostriedkov) adresujte na biocides@mhsr.sk

Telefonické poradenstvo poskytujeme na telefónnom čísle +421 907 957 583 v pracovných dňoch:

od 9:00 do 11:00 a od 13:30 do 14:30.

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk