Prechodné registrácie

 

Biocídne výrobky sa nesprístupňujú na trhu ani sa na ňom nepoužívajú, ak nie sú autorizované v súlade s nariadením EÚ o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (BPR).

Žiadať o autorizáciu biocídneho výrobku je možné len pre také biocídne výrobky, ktoré obsahujú iba schválené účinné látky.

Kým prebieha proces schvaľovania jedinej alebo poslednej z účinných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku a kým bude na takýto biocídny výrobok udelená autorizácia, biocídne výrobky sa sprístupňujú na trhu na základe prechodných opatrení podľa čl. 89 BPR.

Prechodné opatrenia BPR sú implemento­vané v Slovenskej republike v § 20 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).

 

Žiadosť o zápis do registra - Request to register (DOCX, 25 kB)

Žiadosť o zápis do registra - Request to register (ODT, 15 kB)

 

Register biocídnych výrobkov - Register for biocidal products

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk