Dôležité dohody prijaté v rámci WTO a GATT

Uruguajské kolo GATT sa uskutočnilo v rokoch 1986-1994 a predstavuje v poradí už ôsme kolo rokovaní GATT, ktoré malo za následok vznik Svetovej obchodnej organizácie WTO. Výsledky rokovaní sú zachytené v Záverečnom akte Uruguajského kola GATT, ktorý bol publikovaný aj v Zbierke zákonov SR 152/2000, pričom má nasledovné časti:

Dôležité dohody prijaté v rámci WTO a GATT

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk