Dokumenty k overovaniu veľkosti podniku

Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF 3MB)

Pre používanie aplikácie „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP“ je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.

Upozornenie: Spolu s Vyhlásením na kvalifikovanie sa ako MSP je potrebné predložiť schému, ktorá zahŕňa všetky podniky s väzbami na žiadajúci podnik.“

Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad (ZIP 4 MB)

Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik (PDF 1MB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk