Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev

 

Komponent 1 OZE -  Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie - uzatvorená 12.7.2022 (viď archív výziev)

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Ministerstva hospodárstva SR ako poskytovateľa príspevku z programov spolufinancovaných z fondov EÚ

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk