Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - zrušená 28.11.2022 (viď archív výziev)

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie - uzatvorená 12.7.2022 (viď archív výziev)

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - uzatvorená 11.1.2023 (viď archív výziev)

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - vodné elektrárne - uzatvorená 13.1.2023 (viď archív výziev)


 

Informácia o spracúvaní osobných údajov v podmienkach Ministerstva hospodárstva SR ako poskytovateľa príspevku z programov spolufinancovaných z fondov EÚ

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk