Schémy

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov POO na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a jej uskladnenie a na podporu výroby biometánu v znení dodatku č. 1 (PDF 707 kB)

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov POO na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (PDF 328 kB)

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci programu Horizont Európa v znení dodatku č. 1 (PDF 4 MB)

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu uskladňovania elektriny v zmysle Dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine  (PDF 642 KB) 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk