KOMPONENT 1 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 01I01-26-V06

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (PDF 546 kB) - zverejnené 20.10.2023

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Všeobecné zmluvné podmienky (PDF 639 kB)

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Opis projektu (PDF 578 kB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk