KOMPONENT 1 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 01I02-26-V05

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti - zverejnené 31.1.2024 (PDF 640 kB)

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Všeobecné zmluvné podmienky (PDF 771 kB)

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Opis projektu (PDF 440 kB)

 

Zmluva s vyznačením zmien (ZIP 2 MB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk