KOMPONENT 9 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 09I01-03-V01

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (PDF 556 kB) - zverejnené 19.6.2023

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Všeobecné zmluvné podmienky (PDF 602 kB)

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu – Opis projektu (PDF 327 kB)

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk