Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice (01I02-26-V04) - uzatvorená 11.1.2023

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 6. decembra 2022 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice. Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu.

Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodín výroby elektriny alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodín výroby elektriny.

 

Projekty môžu byť realizované na celom území SR.

Výška podpory na jeden projekt je maximálne 1 mil. eur.

Alokácia výzvy je 10 000 000 eur, ktorá môže byť v prípade zvýšeného dopytu navýšená.

Dátum uzatvorenia výzvy: 11. január 2023

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu vyzvy@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02 - 4854 1413 v konzultačných hodinách:

Pondelok   9:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod

Utorok      9:00 – 11:00 hod

Streda      12:00 – 15:00 hod

Štvrtok     9:00 – 11:00 hod

  

Výzva s kódom 01I02-26-V04 (PDF 1012 kB)

Príloha č.1 – Formulár žiadosti a príslušných príloh (ZIP 137 kB)

Príloha č.2 – Zoznam a popis dokumentácie žiadosti (PDF 542 kB)

Príloha č.3 – Synergie a komplementarity (PDF 442 kB)

Príloha č. 4 – Zásada výrazne nerušiť (PDF 497 kB)

Výzva + všetky prílohy (ZIP 2404 kB)

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre výzvu s kódom 01I02-26-V04

 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom 01I02-26-V04 (PDF 869 kB)

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) pre žiadateľov k lehote a forme odstránenia nedostatkov žiadosti po výzve na doplnenie (PDF 590 kB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk