Archív harmonogramov

Komponent 1 - Podpora obnoviteľných zdrojov energie a energetická infraštruktúra, verzia 4 - marec 2023 (PDF 523 kB)

Komponent 1 - Podpora obnoviteľných zdrojov energie a energetická infraštruktúra, verzia 3 - november 2022 (PDF 424 kB)

Komponent 1 - Podpora obnoviteľných zdrojov energie a energetická infraštruktúra, verzia 2 - júl 2022 (PDF 224 kB)

Komponent 1 - Podpora obnoviteľných zdrojov energie a energetická infraštruktúra (PDF 220 kB)

 

Komponent 3 - Podpora budovania infraštruktúry pre alternatívne pohony (PDF 297 kB)

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk