Zoznamy žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 335 kB) - zverejnené 24.1.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne - 01/0226V03 (PDF 250 kB) - zverejnené 19.6.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01I02-26-V04 (PDF 294 kB) - aktualizácia k 11.8.2023

Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie s kódom 03I04-26-V01 – 1. kolo k 30. 06. 2023 (PDF 218 kB) - zverejnené 10.1.2024

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk