Archív zoznamu prijímateľov

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 271 kB) - zverejnené 20.2.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 279 kB) - aktualizácia k 24.2.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 304 kB) - aktualizácia k 3.3.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 311 kB) - aktualizácia k 10.3.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 322 kB) - aktualizácia k 17.3.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 322 kB) - aktualizácia k 24.3.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 309 kB) - aktualizácia k 31.3.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 329 kB) - aktualizácia k 13.4.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 329 kB) - aktualizácia k 24.4.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 330 kB) - aktualizácia k 28.4.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 324 kB) - aktualizácia k 5.5.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 329 kB) - aktualizácia k 12.5.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 325 kB) - aktualizácia k 19.5.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 332 kB) - aktualizácia k 23.6.2023

 

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - vodné elektrárne - 01/0226V03 (PDF 251 kB) - zverejnené 4.8.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - vodné elektrárne - 01/0226V03 (PDF 292 kB) - aktulizácia 11.8.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - vodné elektrárne - 01/0226V03 (PDF 296 kB) - aktulizácia 6.10.2023

 

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01/0226V04 (PDF 318 kB) - zverejnené 11.8.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01/0226V04 (PDF 303 kB) - aktualizácia 18.8.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01/0226V04 (PDF 300 kB) - aktualizácia 25.8.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01/0226V04 (PDF 302 kB) - aktualizácia 8.9.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01/0226V04 (PDF 308 kB) - aktualizácia 19.9.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01/0226V04 (PDF 309 kB) - aktualizácia 6.10.2023 

 

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01I02-26-V05 (PDF 305 kB) - zverejnené 1.3.2024

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01I02-26-V05 (PDF 481 kB) - aktualizácia 12.3.2024

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01I02-26-V05 (PDF 488 kB) - aktualizácia 22.3.2024

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk