Zoznamy žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – 01/0126V01 (PDF 566 kB) - zverejnené 24.1.2023

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – vodné elektrárne - 01/0226V03 (PDF 434 kB) - aktualizácia 10.7.2023

Komponent 9 - Výzva zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) – 09/0103V01 

Komponent 1 OZE - Výzva zameraná na podporu modernizácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE - bioplynové stanice - 01I02-26-V04 (PDF 438 kB) - aktualizácia k 16.10.2023

Komponent 9 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií - 09I04-03-V01

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk