Základné informácie

Regionálna investičná pomoc je štátna pomoc určená na podporu konkurencieschopnosti a hospodárskeho rozvoja znevýhodnených regiónov prostredníctvom podpory počiatočných investícií.

Na regionálnu investičnú pomoc nie je právny nárok.

 

Základné informácie o investičnej pomoci na podporu realizácie počiatočných investícií v Slovenskej republike: 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk