09. 11. 2017

25 rokov inovácií na Slovensku

Hlavné mechanizmy podpory rozvoja vedy, výskumu a inovácií, vrátane zásadných okolností, ktoré ovplyvnili súčasný stav, mapuje publikácia s názvom 25 rokov inovácií na Slovensku, ktorú pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Slávnostne ju pokrstil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec a generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Publikácia sumarizuje súvislosti, dlhodobé vývojové trendy a jednotlivé systémy riadenia a financovania v oblasti vedy, výskumu a inovácií od roku 1991. Sleduje nielen zmeny v oblasti podpory, ale aj to, či sa vyhodnocovala efektívnosť takejto podpory a jej konkrétne prínosy.

Publikácia obsahuje aj medzinárodne porovnávané štatistické prehľady, ktoré v prípade Slovenska potvrdzujú malý počet medzinárodných žiadostí o udelenie patentu, ale aj nízke investície súkromného sektora do inovácií a nízke výdavky na vedu a výskum. „Nevyhnutnou súčasťou inovácií je výskum a vývoj, rovnako ako spolupráca na rôznych úrovniach či prepojenie výskumu a praxe. Slovensko, so svojou výrobnou a výskumno - vývojovou základňou, má na toto všetko priam ideálne predpoklady,“ doplnil pri krste publikácie Rastislav Chovanec.

 „Spoločným zámerom takýchto aktivít je zlepšiť doterajší stav, keď sa Slovensko v  rebríčkoch inovačnej výkonnosti objavuje za priemerom krajín Európskej únie. Pri hľadaní riešení je veľmi dôležité podrobne poznať objektívne dôvody, ktoré viedli k tomu, že nedokážeme držať krok s tými najlepšími. Práve v tom by mala publikácia pomôcť,“ uviedla na predstavení publikácie generálna riaditeľka SIEA Svetlana Gavorová.

Aká je podľa publikácie budúcnosť inovácií na Slovensku? „Treba sa zamerať na tie oblasti hospodárstva, ktoré sú určené zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Z pohľadu inovácií môžeme hovoriť o priemyselných technológiách s dôrazom na automatizáciu, riadenie a robotiku, alebo o efektívnom využívaní dostupných zdrojov energie s cieľom znižovať energetickú náročnosť a emisie,“ zdôrazňuje v úvodnom príhovore publikácie minister hospodárstva Peter Žiga.

Vydavateľom publikácie 25. rokov inovácií na Slovensku je SIEA, ktorá v roku 2015 prevzala aj kompetencie Technologickej agentúry v súlade s vládnou Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky. Publikácia vychádza v čase, keď si agentúra pripomína jej 65. výročie založenia.

 

SIEA, Odbor komunikácie MH SR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk