20. 11. 2023

Aj umelé zvyšovanie cien kvôli „akciovým“ zľavám postráži nový zákon o ochrane spotrebiteľov

Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková v pondelok 20. novembra 2023 predložila na rokovanie vlády opakovane nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Ten prináša viaceré pozitívne zmeny pre spotrebiteľov, obchodníkov i orgány dohľadu. Nová právna úprava predstavuje zásadnú revíziu spotrebiteľského práva a efektívnejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi na Slovensku.

„Nový zákon prináša najmä zohľadnenie rozvoja moderných digitálnych technológií, kde je nevyhnutné zaistiť vyššiu ochranu našich občanov pri online nákupoch cez webové stránky alebo ich ochrániť pred podvodníkmi. Našou snahou je však nastaviť aj rovnováhu medzi právami a povinnosťami všetkých zainteresovaných strán a odstrániť zbytočnú byrokraciu pre  obchodníkov,“ uviedla po rokovaní vlády D. Saková.

Najvýznamnejšie pozitívne zmeny v prospech spotrebiteľov predstavujú napríklad predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní pri zmluvách uzatvorených pri nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti alebo na organizovanom podujatí, na ktorom sa spotrebiteľom prezentujú a ponúkajú produkty (predajná akcia). Zvyšuje tiež ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi, ako je napríklad  tzv. Black Friday, v záujme nalákať ich na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je. Zákon o ochrane spotrebiteľa taktiež zlepšuje v online prostredí ochranu pred netransparentným nákupom, podvodnými recenziami alebo falošným marketingom, či garantuje rýchlejšiu nápravu a odškodnenie pre spotrebiteľov.

Najvýznamnejšie pozitívne zmeny v prospech obchodníkov zahŕňajú vypustenie povinností, ktoré nadmerne zaťažujú obchodníkov bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov, ako je napríklad vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred. Zákon zavádza taktiež mechanizmus tzv. druhej šance – t. j. napríklad upustenie od uloženia sankcie alebo zníženiu jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov. Zavádza tiež nové zásady ukladania sankcií s cieľom zabrániť uloženiu likvidačných pokút (sadzby pokút sú určené percentuálnym podielom z obratu obchodníka).

Najvýznamnejšie pozitívne zmeny pre orgány dohľadu zahŕňajú jednoznačné stanovenie pôsobnosti jednotlivých orgánov dohľadu s cieľom odstrániť existujúce kompetenčné konflikty a predchádzať vzniku nových, či rozšírenie právomocí orgánov dohľadu tak, aby zodpovedali minimálnym štandardom požadovaným EÚ.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk