08. 04. 2016

Debata o plynovode Nord Stream 2

Obavy vyjadrilo aj v spoločnom liste premiérov deviatich krajín z marca tohto roka, vrátane štátov V4. Vybudovanie projektu by mohlo viesť k zmene tranzitných tokov a obídeniu trasy cez Ukrajiny , čo je v rozpore s prioritou Slovenskej republiky v oblasti zaistenia energetickej bezpečnosti.

Vojtech Ferencz zdôraznil, že postoj slovenskej republiky sa oproti minulosti nemení. „Našou absolútnou prioritou je energetická bezpečnosť Slovenskej Republiky a zachovanie prepravy plynu cez Ukrajinu a Slovensko,“ konštatoval štátny tajomník. Nemecká strana považuje projekt rozšírenia plynovodu za komerčný, a nie vládny projekt a stavia sa k nemu neutrálne. „Záujmom nemeckej strany rozhodne nie je poškodiť záujmy krajín regiónu strednej a východnej Európy,“ – deklaroval Peter Fischer. Cieľom stretnutia bolo otvoriť diskusiu a výmenu pohľadov na projekt Nordstream 2 aj z odborného hľadiska. Obaja partneri sa dohodli na ďalšej vzájomnej komunikácii.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk