14. 11. 2017

Digitalizácia priemyslu a inovácie spojili krajiny V4 v Budapešti

V rámci maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine sa v Budapešti uskutočnila dvoj dňová konferencia s názvom Vision4Tech. Konferenciu zameranú na digitalizáciu priemyslu, inovácie a disruptívne technológie otvorili úvodným príhovorom zástupcovia ministerstiev hospodárstva krajín Vyšehradskej skupiny.

Za rezort hospodárstva sa generálna riaditeľka sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí Andrea Krajčíková venovala príležitostiam, ktoré prináša Slovenskej ekonomike priemysel 4.0, zameranie na inovácie a výskum, big data, robotika a otváranie sa digitalizácii ako základnému predpokladu udržania konkurencieschopnosti ekonomiky. Vo svojom príhovore informovala o Koncepcii inteligentného priemyslu pre Slovensko a zároveň o prípravách Akčného plánu pre inteligentný priemysel. Cieľom akčného plánu je podporiť rozvoj a využívanie nových technológií pre nové aj stabilne fungujúce spoločnosti, podpora a nárast exportu a príprava a lepšia analýza budúcich perspektív.

„Našou snahou je, aby Slovensko bolo dobre pripravené na digitalizáciu a dosahovanie lepších výsledkov na základe zhromažďovania a analýzy údajov, uplatňovania efektívnejších procesov a prijímanie informovaných rozhodnutí. Iniciatíva verejného sektora musí byť dopĺňaná súkromným sektorom z čoho vyplynie dobrá pripravenosť na uchopenie tém štvrtej priemyselnej revolúcie, medzi ktoré patria Big Data, Internet vecí, umelá inteligencia a robotika,“ zdôraznila generálna riaditeľka Krajčíková. Súčasne uviedla, že veľkou európskou výzvou je zahrnúť do tohto procesu aj malé a stredné podniky, z ktorých iba necelé 2% používajú pokročilé digitálne nástroje vo svojich procesoch.

Záverom konferencie bola „iniciatíva pre zvýšenie konektivity v srdci Európy“, v ktorej štáty Vyšehradskej skupiny potvrdili záujem a podporu pre digitálnu transformáciu a digitálnu ekonomiku.  

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk