07. 12. 2021

Do energetiky pôjde z Plánu obnovy cez 220 mil. eur

Na rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v elektroenergetike a na modernizáciu energetickej sústavy je vyčlenených v Pláne obnovy spolu 226 mil. eur. „Plán obnovy a odolnosti predstavuje jedinečnú príležitosť na využitie synergií medzi reformami  a investíciami nielen v odvetví energetiky,“ zdôraznil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Karol Galek. Rezort hospodárstva pre verejnosť zorganizoval dva online workshopy, počas ktorých transparentne informoval o možnostiach finančnej podpory z fondu Plánu obnovy. Na podujatiach sa zúčastnilo cez 270 záujemcov.

„Kľúčovým prvkom  pri podpore rozvoja OZE a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všeobecnosti je posun od prevádzkovej pomoci k investičnej podpore s cieľom minimalizovať možné dopady na koncovú cenu energie,“ vysvetlil štátny tajomník K. Galek. Investície bude možné získať na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE, modernizáciu existujúcich zdrojov elektriny z OZE (tzv. repowering) a na zvyšovanie flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE.

Účastníci workshopov spolu so zástupcami ministerstva diskutovali o predpokladanom indikatívnom harmonograme výziev, ich parametroch, podmienkach podpory, ktoré vyplývajú z platnej národnej aj európskej legislatívy či o systéme implementácie a súvisiacej kontrole povinností. Vyhlásenie prvej výzvy zameranej na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE sa predpokladá už v marci 2022. Podnety so zámerom upresniť pripravované podmienky prvej výzvy je možné v rámci verejnej konzultácie zasielať do 15. decembra 2021 na adresu plan.obnovy.energetika@mhsr.sk.

Zároveň je možné zasielať projekty do zásobníka pre modernizáciu vodných elektrární, ktorý slúži na predbežné posúdenie počtu projektov a usmernenie týkajúce sa plnenie požiadaviek na zvýšenie kvality vodných tokov zo strany MŽP SR. Základný opis projektu a vykonávaných činností v rámci modernizácie a opis kompenzačných opatrení je potrebné zaslať do 31. decembra 2021 podľa priloženej tabuľky (excel) na - plan.obnovy.energetika@mhsr.sk.

Prezentácie z workshopov je možné stiahnuť na nasledujúcich odkazoch: Komponent 1 POO (pdf) Systém implementácie POO (pdf).

Tlačový odbor MH SR

 

Prílohy:

Formulár - modernizácia VE

Prezentácia - workshop POO SR - 06-12-2021 K1 public

Prezentácia - workshop POO SR - 06-12-2021 SI public

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk