06. 04. 2022

Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb sa môžu rozhodnúť, či chcú byť na budúci rok regulovanými subjektmi

Domové kotolne a zariadenia sociálnych služieb majú do konca apríla čas rozhodnúť sa, či chcú patriť v budúcom roku medzi subjekty s regulovanou cenou plynu. Týka sa to subjektov so spotrebou plynu nad 100 MWh/ročne, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december 2022.  Subjekty s nižšou spotrebou už patria k regulovaným subjektom. 

Ide o tzv. flexibilnú reguláciu, ktorá vychádza z novely zákona o regulácií v sieťových odvetviach. Na jej základe si môžu záujemcovia, ktorých spĺňajú vyššie uvedené podmienky, u svojich dodávateľov uplatniť do konca apríla právo na dodávku plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na  kalendárny rok 2023. Za rovnakých podmienok časovej platnosti zmlúv o združenej dodávke elektriny sa zariadenia sociálnych služieb môžu uchádzať aj o regulované ceny elektriny. V súčasnej zložitej situácii si treba ale uvedomiť, že regulácia nie je všeliek. „Aj regulovaná cena sa odvíja od situácie na trhu a môže byť aj veľmi vysoká, “ zdôraznil štátny tajomník K. Galek. 

 

Tlačový odbor MH S; foto: TASR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk