30. 11. 2021

Druhý online workshop na tému podpory OZE a energetickej infraštruktúry z Plánu obnovy

Druhý online workshop na tému podpory OZE a energetickej infraštruktúry z Plánu obnovy

Vzhľadom na veľký záujem o  workshop o podpore OZE a energetickej infraštruktúry z Plánu obnovy, ktorý organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR, uskutoční sa 6. decembra o 14:00 ďalší takýto online workshop. Ministerstvo hospodárstva tak vychádza v ústrety záujemcom, ktorí sa pre kapacitné obmedzenie online pripojenia, nemohli zúčastniť prvého podujatia. Záujemcovia sa môžu registrovať prostredníctvom emailu plan.obnovy.energetika@mhsr.sk do 3. decembra. Prosíme o obmedzenie počtu účastníkov z jednej inštitúcie na max. 3 osoby. Online stretnutie sa uskutoční na platforme Microsoft Teams.

Na workshope budú opäť predstavené reformy a investície v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej infraštruktúry, ktoré budú financované z Plánu obnovy, ako aj základné podmienky ich podpory. Predmetom diskusie s odbornou verejnosťou budú aj parametre a predpokladaný harmonogram výziev, ktoré sa pripravujú v súvislosti s jednotlivými investíciami.

Na výstavbu nových zdrojov elektriny z OZE bolo z Plánu obnovy vyčlenených 103 miliónov eur. Ďalších 62 miliónov eur je plánovaných na tzv. repowering, t.j. modernizáciu existujúcich zdrojov elektriny z OZE. Rovnaká suma 62 miliónov eur má byť alokovaná na investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav s cieľom dosiahnuť vyššiu integráciu obnoviteľných zdrojov. 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk