05. 09. 2018

E-learning projektu START2ACT pomáha malým podnikom a startupom znižovať spotrebu energie bez veľkých investícií

 Pomáhať mladým a stredným podnikom (MSP) a startupom znižovať spotrebu energie  na pracovisku prostredníctvom jednoduchých a efektívnych  opatrení je cieľom medzinárodného projektu START2ACT. Podnikatelia môžu najnovšie využiť aj bezplatný e-learningový kurz.

Projekt START2ACT je financovaný z rámcového programu pre výskum a inovácie EÚ HORIZON 2020. Slovensko je jednou z deviatich krajín, kde majú podnikatelia príležitosť poradenské aktivity využiť. Partnerom projektu je aj  Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Poradenstvo je určené majiteľom, manažérom a tiež zamestnancom malých a stredných podnikov a startupov. Projekt predpokladá, že realizáciou jednoduchých nízkonákladových opatrení je možné dosiahnuť na pracoviskách úspory energie až do výšky 20 %.

„Zámerom projektu je poradiť malým a stredným  a tiež začínajúcim podnikateľom,  ktorí v návale iných povinností  doteraz nemali čas zaoberať sa úsporami energie, hoci sú možno na dosah.  E-learningový kurz vychádza z reálnych situácií. Je teda jedinečnou príležitosťou, ako urobiť prvé kroky k úsporám energie bez veľkých investícií,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Spôsobov, ako dosiahnuť zaujímavé úspory,  je viac. Projekt pomáha identifikovať príležitosti a zvoliť vhodné riešenia. Napríklad motivovať zamestnancov k zmenám správania, zabezpečiť jednoduché organizačné opatrenia či finančne nenáročné úpravy priestorov, prípadne  pri nutnej obmene uprednostniť energeticky úspornejšiu kancelársku techniku.

E-learningový kurz  je k dispozícii bezplatne na stránke projektu www.start2act.eu. Po vyplnení registračného formulára sa záujemca dostane k trom školiacim modulom. Prvé dva interaktívnou formou vysvetľujú možností úspor energie na pracovisku a v domácnosti. Oba obsahujú praktické odporúčania napríklad pri používaní osvetlenia, vykurovania, klimatizácie, kancelárskej techniky a ďalších zariadení. Tretí modul je vytvorený  pre manažérov.  Rozoberajú sa v ňom možnosti, ako merať a monitorovať spotrebu energie, nakupovať  spotrebiče a energiu, ale aj motivovať zamestnancov k úsporám. 

Okrem e-learningového kurzu je možné na stránke projektu využiť aj interaktívnu vedomostnú platformu s radami a odporúčaniami. Viac informácií o slovenských aktivitách v rámci projektu je zverejnených na stránke www.siea.sk

 

http://sk.start2act.eu/interactive-energy-saving-platform/e-learning

http://www.siea.sk/aktualne-projekty-prehlad/c-14136/start2act/

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk