19. 05. 2020
štátny tajomník Oravec počas videokonferencie

EÚ pripravuje ozdravný plán na obnovu hospodárstva

Plán obnovy hospodárstva Európskej únie po skončení koronakrízy bol ústrednou témou videokonferencie ministrov pre vnútorný trh a priemysel (COMPET). Na takmer štvorhodinovej diskusii sa rokovalo predovšetkým o príspevkoch jednotlivých štátov do ozdravného plánu, ktorý má Európska komisia predstaviť 27. mája. Slovensko na videokonferencii zastupoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec.  

Oravec zdôraznil najmä potrebu neustáleho odstraňovania bariér na spoločnom trhu EÚ, ktorý je pre našu otvorenú ekonomiku kľúčový. Pri riešení otázok zelenej transformácie ekonomiky (tzv. Green Deal) je podľa neho pre Slovensko dôležitá najmä predvídateľnosť a stabilita regulačného a podnikateľského prostredia. Štátny tajomník predstavil európskym partnerom aj snahy rezortu hospodárstva o zlepšenie domáceho podnikateľského prostredia cez realizovanie konkrétnych opatrení, najmä na zníženie administratívneho zaťaženia firiem. „Práve stabilné podnikateľské prostredie je najlepším spôsobom ako presvedčiť investorov k realizácii svojich zámerov v EÚ, resp. na Slovensku. V čase globálnej konkurencie by sa tým znížila celková závislosť na tretích krajinách, čo je najmä vo svetle stále prebiehajúcej krízy jedna z hlavných priorít,“ uviedol Ján Oravec.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk