18. 02. 2019

Európske spotrebiteľské centrum si získalo dôveru spotrebiteľov, využívajú ho stále viac

Európske spotrebiteľské centrum (ESC), ktoré pôsobí pri Ministerstve hospodárstva SR, pomáha a radí spotrebiteľom v otázkach ich práv a povinností obchodníkov. Pri nakupovaní v rámci EÚ, Islandu a Nórska toto centrum sprostredkúva mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Záujem o služby ESC sa každoročne zvyšuje. Minulý rok sa naň obrátilo  1 233 spotrebiteľov, z toho v 543 prípadoch išlo o riešenie cezhraničných spotrebiteľských sporov.  Centrum sa snaží zvyšovať povedomie o právach spotrebiteľov aj organizovaním rôznych školení. Podrobné informácie o aktivitách centra sú zverejnené na internetovej stránke http://esc-sr.sk/, ako aj na ich facebookovej stránke.

Spotrebitelia sa najčastejšie obracajú na ESC pre rôzne problémy súvisiace s internetovým predajom. Buď ide o nedoručený tovar, alebo spotrebiteľom predávajúci doručí niečo iné, ako si objednali. V prípade, že ide o cezhraničný predaj a spotrebiteľovi sa ho nepodarí vyriešiť individuálne, ESC kontaktuje partnerské centrum v krajine predávajúceho, ktoré prípad priamo rieši s obchodníkom. Centrum sa často stretáva aj s prípadmi, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v rámci 14-dňovej lehoty a svojich peňazí sa nedočká ani po mesiaci, a to napriek tomu, že v zmysle platnej legislatívy má obchodník vrátiť sumu do 14 dní odo dňa odstúpenia. V minulom roku ESC mimosúdne riešilo 543 cezhraničných sťažností, z toho 354 smerovalo voči obchodníkom zo zahraničia. V 189 prípadoch ESC pomáhalo zahraničným spotrebiteľom, ktorí mali problém so slovenským predávajúcim či poskytovateľom služieb. Najviac prípadov ESC rieši s partnerským centrom v ČR. So slovenskými obchodníkmi mali najviac problémov okrem českých spotrebiteľov aj maďarskí, rumunskí a rakúski spotrebitelia.

Množstvo prípadov ESC riešilo aj s leteckými spoločnosťami. Spočívajú napríklad v nevyplatení kompenzácie zo strany leteckej spoločnosti v prípade väčšieho meškania či zrušenia letu, alebo sa týkajú poškodenej či stratenej batožiny. Sezónne sa ESC stretáva aj s nárastom prípadov súvisiacich s poskytovaním dovolenkových služieb. Mnohí spotrebitelia očakávajú od ubytovacích zariadení na základe poskytnutého opisu vyšší štandard s akým sa stretnú na mieste. Tiež sa stáva, že niektoré z vopred zaplatených služieb poskytnuté neboli.

V minulom roku sa tiež ukázalo, že ľudia stále vo veľkej miere dôverujú tvrdeniam predávajúceho o kvalite či povahe výrobku, ktoré sú uvádzané v reklame. Bez overenia situácie a hľadania recenzií investujú nemalé peniaze do výrobkov pochybného charakteru. V ESC rezonovali prípady klimatických zariadení bez hadice či ponuky zdravotníckych pomôcok v rôznych periodikách. ESC obzvlášť odporúča spotrebiteľom zvážiť nákup zdravotníckych pomôcok na diaľku bez konzultácie s lekárom. V uplynulom roku centrum riešilo aj prípady s neúčinnými načúvacími zariadeniami. Neúčinnosť takto zakúpených zdravotníckych pomôcok však nemusí byť ich jedinou chybou -  nemusia byť totiž zdravotne nezávadné.

Povedomie o spotrebiteľských právach sa centrum snaží zvyšovať aj rôznymi seminármi. V uplynulom roku uskutočnili spolu 42 seminárov z oblasti ochrany spotrebiteľa celkovo pre vyše 1 100 účastníkov. Išlo o  semináre pre študentov, učiteľov a seniorov, ale ESC sa snaží zvyšovať povedomie o právach spotrebiteľov aj u predávajúcich. Takéto semináre urobili minulý rok v siedmich spoločnostiach.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk