29. 10. 2018

Experti diskutovali o rozvoji miest so silným priemyslom

Ako môže stredne veľké mesto maximalizovať mieru postupnej transformácie pracovných miest v komunite priemyselných podnikov, škôl, vedy a výskumu? Odpoveď na túto a ďalšie otázky priniesla odborná konferencia Tech Town Conference, ktorá sa uskutočnila v Trnave. Hlavnou témou podujatia boli možnosti rozvoja miest so silným priemyslom.

Vývoj priemyslu má v mnohých mestách určujúci vplyv na ekonomiku miest a život ich obyvateľov. Slovensko je dokonca jednou z najpriemyselnejších krajín Európskej únie – takmer 25 % HDP je vytvorených práve vďaka priemyslu. Dôležitou súčasťou našej ekonomiky je aj využitie lokálnych subdodávateľov pre zahraničných investorov pôsobiacich na Slovensku. „So zreteľom na štvrtú priemyselnú revolúciu stojí náš priemysel pred veľkou zmenou, ktorú dnes vidíme pri  digitalizácii, automatizácii a robotizácii výroby, čo prinesie zvýšenie efektivity a ziskovosti," zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Expertné fórum bolo zamerané na diskusiu o spôsoboch, akými môže stredne veľké mesto s priemyselnou tradíciou iniciovať a podporiť transformáciu pracovných miest, najmä v priemysle a súvisiacich sektoroch, na pozície s vysokou pridanou hodnotou. Predstavené boli tiež dosahy nových stratégií v hospodárstve – napríklad Akčného plánu inteligentného priemyslu, ktorý je odpoveďou na praktické požiadavky priemyslu. „Akčný plný sme tvorili spoločne so zástupcami priemyslu či technologických firiem. Naším cieľom je plniť úlohu štátu v tvorbe infraštruktúry a nástrojov," upresnila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Akčný plán inteligentného priemyslu obsahuje 35 opatrení v rôznych oblastiach - výskum, vývoj a inovácie, základné princípy IT bezpečnosti, trh práce a vzdelávanie, referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, informovanie a propagácia.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk