23. 09. 2020

Finančnú kompenzáciu za elektrinu získa tento rok 97 energeticky náročných podnikov

Finančnú kompenzáciu pre energeticky náročné podniky tento rok získa 97 spoločností. Podniky si prerozdelia celkovo 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky závisí od reálnej spotreby elektrickej energie. „Uvedomujeme si, že ceny elektriny pre podnikateľov sú v porovnaní so zahraničím vyššie, čo znižuje ich konkurencieschopnosť. Rezort hospodárstva v súčasnosti hľadá riešenie, ktoré by prinieslo zníženie koncovej ceny elektriny, resp. jej regulovanej časti. To by znamenalo zníženie ceny natrvalo a pre všetkých,“ zdôraznil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík.    

Finančnú kompenzáciu získali energeticky náročné podniky prvýkrát minulý rok. Sumu 40 miliónov eur si vtedy prerozdelilo 76 spoločností. Poskytnutie kompenzácie je v súlade s európskymi pravidlami štátnej pomoci pre energeticky náročné podniky a po súhlase Európskej komisie. Týka sa vybraných odvetví, a to podľa zoznamu podporovaných odvetví prílohy č. 3 Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020. Ide o podniky z odvetví ako železiarstvo, oceliarstvo, metalurgia neželezných kovov, výroba cementu, chemický priemysel, výroba celulózy/papiera, drevársky priemysel, ale aj podniky zaoberajúce sa recykláciou materiálov. Podniky teda neurčovalo a nenavrhovalo ministerstvo, ale financie si prerozdelia tie, ktoré o to požiadali a splnili podmienky. 

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu 5. februára, spoločnosti mali priestor predkladať žiadosti do konca júna. Okrem toho, že museli patriť do podporovaného odvetvia, museli tiež preukázať, že najmenej 50 % z celkovej hrubej pridanej hodnoty podniku je tvorených v činnostiach podporovaných odvetví. Podmienkou bola aj spotreba elektriny najmenej vo výške 1 GWh v predchádzajúcom roku. K najvyšším odberateľom elektrickej energie, a teda podnikov, ktorým bude na základe ich žiadosti vyplatená najvyššia kompenzácia, patrí tento rok U. S. Steel Košice, Slovnaft Bratislava, Mondi SCP Ružomberok, CRH Slovensko, Železiarne Podbrezová, Bekaert Slovakia, Považská cementáreň, Johns Manville Slovakia, Metsa Tissue Slovakia a Bekaert Hlohovec.

MH SR na svojom webovom sídle zverejnilo kompletný zoznam oprávnených spoločností s príslušnou výškou kompenzácie. Zoznam je dostupný na https://www.mhsr.sk/energetika/kompenzacia-podnikatelom/zoznam-opravnenych-spolocnosti-pre-poskytnutie-kompenzacie-podnikatelom-2020. Vyplatenie kompenzácie je podmienené preukázaním zápisu v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.  

 

Tlačový odbor MH SR, foto: TASR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk