01. 02. 2019

Historická obchodná dohoda medzi EÚ a Japonskom vstupuje do platnosti. Odstráni bariéry a zvýši vzájomný obchod.

Začiatkom februára vstupuje do platnosti Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Japonskom a Európskou úniou (DHP). Vytvorí zónu voľného obchodu, ktorá zahŕňa 635 miliónov ľudí a takmer tretiny hrubého domáceho produktu sveta. Táto dohoda o voľnom obchode by mala odstrániť bariéry a clá, ktorým doteraz čelili firmy z členských štátov EÚ pri vývoze do Japonska. Nové pravidlá sú dobrou správou pre slovenskú ekonomiku, najmä z pohľadu automobilového priemyslu. Dohoda by mala zvýšiť export našich výrobkov do krajiny vychádzajúceho slnka.

Dohoda o hospodárskom partnerstve bola podpísaná na samite EÚ – Japonsko v júli minulého roka. Európsky parlament ju schválil v decembri 2018 a do platnosti vstupuje 1. februára 2019. Ide o ambicióznu a komplexnú dohodu o hospodárskom partnerstve s cieľom vytvárať nové príležitosti a zabezpečovať právnu istotu pre obchod a investície medzi oboma partnermi. Odstráni sa drvivá väčšina ciel a poplatkov, čo znamená pre vývozcov z EÚ ročnú úsporu vo výške jeden miliardy dolárov. Európske spoločnosti vyvážajú každý rok do Japonska tovar v hodnote viac ako 58 miliárd eur a služby v hodnote viac ako 28 miliárd eur. Európskym obchodným spoločnostiam z rôznych oblastí, vrátane poľnohospodárstva, sa otvoria nové príležitosti na japonskom obchodnom trhu, ktorý zahŕňa 127 miliónov spotrebiteľov. Súčasne sa v mnohých oblastiach posilní spolupráca medzi EÚ a Japonskom. Dohoda bude mať významný pozitívny vplyv tak na EÚ, ako aj na Japonsko. Dlhodobý rast HDP sa v prípade EÚ odhaduje na 0,76 %. Možno očakávať, že v prípade EÚ sa v dôsledku dohody dvojstranný vývoz zvýši o 34 % a celkový svetový vývoz o 4 %.

„Dohoda je jasným signálom, že dve významné ekonomiky sveta vidia budúcnosť v rozvoji obchodu a vzájomných vzťahov a nie v protekcionizme. Takéto obchodné dohody sú veľmi dôležité aj pre Slovensko s jeho otvorenou a proexportne orientovanou ekonomikou. Odstránenie technických a regulačných obchodných prekážok sme intenzívne presadzovali už počas rokovaní," zhodnotil minister hospodárstva Peter Žiga.

Odbúranie obchodných prekážok sa prejaví aj v automobilovom priemysle. Po novom už nebude potrebné napríklad duplicitné testovanie technických prvkov automobilov. V praxi to bude znamenať, že autá vyrobené na Slovensku (resp. v EÚ) podľa platných európskych regulácií už nebudú opätovne prechádzať testami či certifikáciou v Japonsku, a naopak. Výsledkom bude výrazná úspora času a bezproblémový export vozidiel. Práve automobily sú najvyvážanejšou komoditou zo Slovenska na japonský trh (60,8 % z celkového exportu).

Okrem automobilového priemyslu by mali nové podmienky pozitívne vplývať aj na diverzifikáciu exportu slovenských výrobkov do Japonska.  V roku 2017 predstavoval vývoz SR do Japonska 118,6 mil. €, čo bolo len 0,16 % z celkových vývozov SR. Vďaka novej dohode, ktorá obchodovanie uľahčí, sa toto percento môže zvýšiť. Dohoda pomôže zvýšiť export, no na druhej strane uľahčí dovoz kvalitných japonských produktov na trh Európskej únie. DHP tiež prenesie liberalizáciu vín, významných agropotravinárskych výrobkov, bravčového mäsa, podstatné zlepšenie podmienok prístupu na trh pre vývoz hovädzieho mäsa a všetkých ostatných druhov syra z EÚ, ako aj liberalizáciu priemyselných výrobkov. Japonsko bude uznávať európske zemepisné označenia, ktoré budú na tamojšom trhu chránené rovnako ako v EÚ. Dohoda s Japonskom prináša vysoké štandardy v oblasti pracovného trhu, ochrane spotrebiteľa a počítačových dát alebo v ochrane životného prostredia, vrátane boja proti zmene klímy. Tento dokument je vôbec prvou obchodnou dohodou, ktorá sa priamo odvoláva na Parížsku globálnu klimatickú dohodu. Podrobnejšie informácie k DHP medzi EÚ a Japonskom je možné nájsť aj na webe Európskej komisie http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk