18. 03. 2019

Inovácie hýbu svetom, dôležité sú aj v energetike

O obnoviteľných zdrojoch a inováciách v energetike sa diskutovalo na workshope v Bratislave, ktorý organizovala Platforma Energoklub. „Inovácie hýbu svetom a vznikajúce technológie menia prostredie, v ktorom žijeme a tým aj celú našu spoločnosť. Inovácie v energetike sú veľmi dôležité – nakladanie s energiami, ich využitie, a to z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja, ako aj  environmentálneho dopadu," zdôraznila generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová pri otvorení podujatia. „Ak chceme budúcim generáciám zanechať fungujúcu spoločnosť, musíme k tejto téme pristúpiť zodpovedne," zdôraznila.

Rezort hospodárstva podporuje inovácie viacerými spôsobmi. Ide napríklad o inovačné vouchery na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk v oblasti inovácií produktov, služieb a technologických postupov. V tomto prípade je možné získať maximálnu podporu do výšky 5 000 eur. Priemyselné klastre slúžia na posilnenie činnosti členov klastra v medzinárodnom meradle napr. formou účasti na výstavách a veľtrhoch, kde je maximálna výška dotácie je 50 000 eur. Výzva spoločného bilaterálneho dotačného programu v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s Izraelom je určená na podporu slovenských a izraelských firiem. Startupy a malé a stredné podniky (MSP) môžu získať podporu prostredníctvom Schémy na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk