20. 10. 2013

Investičná pomoc pre spoločnosť Mubea Tailored Products: vznikne 105 nových pracovných miest v okrese Košice

 

Na návrh ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna schválila vláda SR na svojom rokovaní v stredu 13. septembra 2023 investičnú pomoc pre spoločnosť Mubea Tailored Products s. r. o. Cieľom investičného zámeru je vybudovanie nového výrobného závodu vo Veľkej Ide, ktorý bude produkovať valcované hliníkové chladiace dosky pre trakčné batérie elektrických a hybridných vozidiel. Spoločnosť bude profitovať z investičnej pomoci výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov, a to vo výške 19 921 641 eur. Realizáciou investičného zámeru vznikne do konca roku 2027 v obci Veľká Ida v okrese Košice-okolie 105 nových pracovných miest, ktorých pridanou hodnotu bude, priemer miezd výrazne prevyšujúci priemernú mzdu v okrese Košice-okolie. Vďaka zámeru sa významne posilní hospodárska perspektíva nielen tohto okresu, ale tiež priamo susediacich okresov Gelnica, Rožňava, Trebišov a Vranov nad Topľou, ktoré sú dlhodobo zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.  

 

Oprávnené investičné náklady vo výške viac než 60 mil. eur budú vynaložené na dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov a strojov, prístrojov a zariadení. Investičný zámer implementuje viacero prvkov konceptu Priemysel 4.0. Strojové zariadenia budú vybavené programovateľnými automatmi (PLC) pripojenými k miestnej IT infraštruktúre a budú pôsobiť ako smart zariadenia. Produkcia novej prevádzkarne bude určená na export, z toho 65 % v rámci Európskej únie (EÚ).

 

Spoločnosť Mubea Tailored Products s. r. o. je súčasťou nemeckej skupiny Mubea. Jej produktové portfólio zahŕňa komponenty motorov, prevodoviek, karosérií, interiérov a pod., ktoré spoločnosť dodáva viac ako desiatim automobilkám. Skupina má 48 vývojových, výrobných a iných prevádzok a zamestnáva viac ako 14 tisíc pracovníkov. Na Slovensku nemecká skupina Mubea okrem nového investičného zámeru vo Veľkej Ide realizuje aj výstavbu závodu v Kežmarku, kde už vytvorila 128 nových pracovných miest.

 

 

 

Tlačový odbor MH SR

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk