29. 05. 2020
štátny tajomník pán Oravec počas webináru

J. ORAVEC: Budeme znižovať administratívnu záťaž, podniky budú súčasťou diskusie o prijímaných opatreniach

O pripravovaných opatreniach na podporu podnikateľského prostredia a ďalších krokoch potrebných na obnovenie slovenskej ekonomiky po pandémii koronavírusu hovoril štátny tajomník ministerstva hospodárstva Ján Oravec na online webinári Britskej obchodnej komory (Britcham). Zosumarizoval tiež už existujúce opatrenia a prezentoval aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov určených na pomoc podnikateľom.  J. Oravec bol hlavným rečníkom podujatia.

J. Oravec zdôraznil, že „plány na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia na Slovensku boli schválené v programovom vyhlásení vlády." Časť byrokracie zbytočne brzdiacej podnikanie bude odbúraná prostredníctvom tzv. lex korona v krátkom čase. Za dôležité považuje štátny tajomník rezortu hospodárstva aj zavedenie povinnosti pre predkladateľov nových regulácií, aby v prvej fáze nezvyšovali a následne znižovali regulačné zaťaženie v ich kompetencii. Zaviesť by sa to malo princípom 1 in 1 out a neskôr 1 in 2 out, pričom inšpiráciou v tejto oblasti pre Slovensko je aj skúsenosť Veľkej Británie. J. Oravec predstavil tiež vytvorenie komunikačnej platformy pre priemysel, obchod a služby. Ide o novú Radu vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu, jej predsedom bude minister hospodárstva. Rada bude priestorom na prezentáciu návrhov podnikovej sféry, ktoré budú môcť byť následne začlenené do vládnej politiky. „Budeme vládou, ktorá sa bude snažiť znižovať administratívnu záťaž pre všetky podniky, malé, stredné aj veľké, a umožní podnikom byť aktívnou súčasťou diskusie o všetkých kľúčových opatreniach, ktoré bude vláda navrhovať na reštart ekonomiky", zdôraznil na webinári Ján Oravec.

Na podujatí sa hovorilo aj o diskutovanom zákaze nedeľného predaja, ekologických nápadoch na oživenie hospodárstva, inteligentných mestách, dôležitosti pohybu podnikov/obchodu cez medzinárodné hranice a v neposlednom rade o príprave na koniec prechodného obdobia Brexitu v decembri 2020.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk