17. 04. 2020
Ján Oravec

J. Oravec: Musíme udržať produkciu veľkých podnikov, aj za cenu štátnej pomoci

Obchodné aspekty koronakrízy a jej vplyv na obchodné vzťahy a udržateľnosť globálnych integrovaných a dodávateľských reťazcov boli hlavnými témami videokonferencie ministrov, ktorí sú zodpovední za obchod členských krajín. Slovenskú republiku zastupoval na rokovaní štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec.   

Štátny tajomník rezortu hospodárstva zdôraznil, že fungovanie globálnych hodnotových reťazcov primárne ovplyvňujú veľkí výrobcovia, ktorí „ťahajú“ za sebou malé a stredné podniky. „Je preto nevyhnutné udržať produkciu týchto veľkých podnikov, a to aj za cenu štátnej pomoci,“ uviedol Ján Oravec. Zároveň pripomenul, že aj Slovensko realizuje prvé balíčky pomoci pre malé a stredné podniky, ale aj pre veľké podniky, ktoré sú prioritne zamerané na udržanie zamestnanosti. Upozornil tiež na problémy v automobilovom priemysle, ktorý je motorom ekonomiky SR (tvorba 27 % HDP). „V súčasnosti zo štyroch veľkých automobiliek na Slovensku funguje iba jedna, a to juhokórejská. Ostatné tri európske stoja už štvrtý týždeň a ako jeden z dôvodov uvádzajú zlyhanie dodávok vstupov „just in time“ v rámci vnútorného trhu EÚ,“ vysvetlil Oravec, podľa ktorého pandémia koronavírusu prudko zhoršila situáciu aj v našom oceliarskom priemysle, ktorý už od polovice roku 2019 čelí poklesu predajov nielen v EÚ, ale aj na svetových trhoch. V tejto súvislosti štátny tajomník Ján Oravec vyzval Európsku komisiu, aby v rámci prebiehajúcej revízie zvážila návrh na sprísnenie ochranných opatrení na dovoz ocele do EÚ.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk