27. 08. 2020

J. Oravec na rokovaní brazílsko-slovenskej obchodnej komory

Rozvoj vzájomných vzťahov a vplyv pandémie na ekonomiku oboch krajín boli témy, o ktorých diskutovali účastníci zasadnutia Brazílsko-slovenskej obchodnej komory v Bratislave. Zúčastnil sa ho aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ktorého teší potenciál v brazílsko-slovenských hospodárskych vzťahoch. V súčasnosti je Brazília pre Slovensko najvýznamnejším politickým a hospodárskym partnerom v Latinskej Amerike. Na rokovaní J. Oravec predstavil členom komory súčasné reformy na Slovensku, ako aj kroky prijímané na oživenie ekonomiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu.   

Primárnym cieľom Brazílsko-slovenskej obchodnej komory je prezentovať a rozvíjať ekonomickú situáciu jej členov a podporovať bilaterálny obchod a investície. Za perspektívne oblasti vzájomnej hospodárskej a obchodnej spolupráce Slovenska a Brazílie možno považovať sektor zdravotníctva, vodného hospodárstva, odpadov, budovania infraštruktúry, ako aj digitálnych technológií. Minulý rok Slovensko vyviezlo do tejto latinsko-americkej krajiny tovary a služby v hodnote 114,2 mil. eur. Markantný bol medziročný nárast vývozu osobných automobilov, pričom predstavoval takmer 38 % celkového slovenského vývozu do Brazílie (vrátane častí a súčastí vozidiel). Dovoz z Brazílie na Slovensko dosiahol v minulom roku hodnotu 67,8 mil. eur. Slovensko v tejto súvislosti víta rámcovú dohodu medzi EÚ a krajinami Mercosur (Brazília, Argentína, Uruguaj, Paraguaj) o uzavretí obchodnej časti asociačnej dohody. Tá umožní rozsiahlu liberalizáciu vzájomného obchodu a odstránenie obchodných prekážok. Po ratifikovaní dohody sa zrušia clá pre 91 % vývozu EÚ na trh s viac ako 260 miliónmi spotrebiteľov, pričom dohoda umožní európskym firmám ušetriť na clách až 4 miliardy eur ročne. 

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk