21. 09. 2020

J. Oravec na videokonferencii o zotavení Európy z hospodárskych dôsledkov po pandémii

Znovu naštartovanie a prehĺbenie jednotného európskeho trhu, obnova  hospodárstva a posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti ekonomiky EÚ po koronakríze boli hlavné témy, o ktorých sa diskutovalo na neformálnej videokonferencii ministrov členských štátov zodpovedných za vnútorný trh a priemysel. Videokonferencie sa zúčastnili aj dvaja eurokomisári, Margrethe Vestager, výkonná podpredsedníčka EK a eurokomisárka pre konkurencieschopnosť a Thierry Breton, eurokomisár pre vnútorný trh. Slovensko zastupoval štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec.  Neformálna videokonferencia sa z dôvodu protiepidemiologických opatrení konala namiesto tradičnej Rady ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET).

Účastníci konferencie sa zhodli, že prioritne je potrebné riešiť prekážky na jednotnom trhu, ktoré vznikli počas krízy. Dôležité je podľa predstaviteľov členských štátov poučiť sa z tohto obdobia a posilniť odolnosť  jednotného trhu zavedením funkčného mechanizmu spolupráce medzi krajinami, ktorý bude predchádzať tvorbe prekážok v časoch krízy a prerušeniu dodávateľských reťazcov. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec vyzval členské štáty a Európsku komisiu k vzájomnej spolupráci a koordinácii pri odstraňovaní prekážok fungovania jednotného trhu EÚ a ochrane jeho štyroch základných slobôd. Vyzdvihol tiež potrebu zjednodušovania a zrýchľovania procesov pre podnikateľov s poukázaním na prijatie prvého balíčka na odstraňovanie zbytočnej byrokracie pre podnikateľov na Slovensku a jasné plány rezortu hospodárstva pokračovať v prijímaní ďalších takýchto balíčkov, ako aj systémových opatrení, napr. princíp „one-ine, one-out“ či vízia jeho pokračovania v podobe „one-ine, two-out“. „Som veľmi rád, že Komisia sa prihlásila k rovnakým zásadám, a tak môžeme demonštrovať naše spoločné úsilie o zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomík členských štátov EÚ, ako aj konkurencieschopnosti jednotného trhu EÚ,“ zdôraznil J. Oravec.

Podľa  štátneho tajomníka ekonomické ukazovatele v súčasnosti vyzerajú možno optimistickejšie, ako tomu bolo v prvom a druhom štvrťroku tohto roku, ale musíme naďalej zostať v strehu. „Napriek niektorých náznakom zotavovania sa z krízy čelíme dvom veľkým rizikám – druhej vlne pandémie Covid-19, ktorú si plne uvedomujeme, ale už menej si možno všetci uvedomujeme ďalšie riziko, možnú vlnu bankrotov v dôsledku opatrení, ako sú lockdowny a zatvorené hranice," dodal.

  

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk