02. 10. 2020

K. Galek: Plynárenstvo je súčasťou energetiky, z plánu obnovy nebude vylúčené

Plán obnovy EÚ, z ktorého má Slovensko dostať na obnovu ekonomiky 5,84 miliardy eur, sa bude týkať aj plynárenstva. Povedal to na jesennej konferencii Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Karol Galek. V energetike je podľa neho treba riešiť možnosti pripájania nových obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečiť podporné služby elektrickej prenosovej sústavy, dekarbonizáciu energetiky a teplárenstva, i zvyšovanie energetickej efektívnosti v oblasti infraštruktúry a obnovy budov. „Keďže plynárenstvo je súčasťou energetiky, nebude z toho vylúčené," povedal Galek.

Najväčšou príležitosťou pre plynárenstvo je podľa štátneho tajomníka práve dekarbonizácia priemyslu a teplárenstva. Všetky veľké teplárne, ktoré ešte v súčasnosti spaľujú uhlie, majú pripravený prechod na plyn. Európska komisia v súčasnosti posudzuje možnosti štátnej pomoci, ktorá by mohla byť na tieto rekonštrukcie poskytnutá. Ďalšími možnosťami plynárenstva čerpať financie z plánu obnovy je výroba a využívanie bioplynu či zeleného vodíka. MH tiež zmenilo prístup k podpore alternatívnych palív v doprave, kde od konkrétnej podpory elektromobilov, chce rezort prejsť k technologicky neutrálnej podpore alternatívnych pohonov vrátane stlačeného či skvapalneného zemného plynu.


Viceprezident SPNZ Martin Hollý na konferencii zdôraznil, že využitie súčasnej plynárenskej infraštruktúry na postupný prechod k bezuhlíkovej ekonomike je výrazne lacnejšie, ako využívanie výhradne elektrickej energie. Za jeden z najdôležitejších cieľov Slovenska považuje Hollý nahradenie kotlov na pevné palivo v domácnostiach, znižovanie energetickej náročnosti podnikov a pokles emisií skleníkových plynov v doprave. Význam najmä zemného plynu ako prechodného paliva na ceste k uhlíkovej neutralite zdôraznil aj člen prezídia SPNZ Rastislav Ňukovič. Zatiaľ čo v minulosti kompetentní so zemným plynom do budúcnosti príliš nerátali, v súčasnosti sú podľa Ňukoviča diskusie oveľa praktickejšie a zemný plyn ako súčasť energetického mixu neodmietajú. 

 

TASR, Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk