25. 01. 2023

Karel Hirman prijal zástupcov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov

Minister hospodárstva Karel Hirman dnes na pôde ministerstva hospodárstva prijal zástupcov Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). Hlavnou témou stretnutia bola aktuálna téma enormne vysokých cien energií, ktoré sa premietajú do každej oblasti života nášho štátu vrátane potravinárskeho sektoru. Minister Hirman oboznámil predstaviteľov SZPCC s možnosťami, ktoré majú podnikatelia v tomto sektore k dispozícii z pohľadu pripravovaných riešení na základe rozhodnutia vlády SR a finančných, administratívnych a kompetenčných možností rezortu.Stretnutie s predstaviteľmi SZPCC bolo ďalším z radu stretnutí ministra Hirmana so zástupcami podnikateľov, ktorí vysoké ceny energií pocítili najvýraznejším spôsobom. 

Zástupcovia SZPCC pod vedením jeho predsedu Milana Lapšanského informovali ministra Hirmana o problémoch, ktoré zažívajú členovia ich zväzu v súvislosti s obrovským nárastom cien energií. Predseda predstavenstva počas stretnutia zdôraznil, že pekárne patria medzi vysoko energeticky náročné výroby a preto je náklad na energie pre nich popri nákupe surovín na výrobu pečiva zásadný. Za najväčší problém považujú oblasť trhu s elektrinou a vzájomné vzťahy s dodávateľmi, ktorí od podnikateľov v potravinárstve vyžadujú zálohy vopred, čo vzhľadom na prudký nárast cien pre nich predstavuje enormnú záťaž na priebežné pokrývanie finančných tokov. 

Predstavitelia zväzu však zároveň ocenili doterajšiu pomoc rezortu hospodárstva, ktorá bola spustená už v decembri minulého roka a ktorú využil nemalý počet pekárov, cukrárov či cestovinárov. 

Ďalej v diskusii podrobne prediskutovali podmienky mechanizmov a podmienok pomoci pripravované rezortom pre rok 2023. Minister Hirman osobitne vyzdvihol schému pomoci známu ako 2.1., ktorej druhá fáza bude pokračovať od februára. Podmienky schémy budú rovnaké ako v decembri 2022 a oprávnení žiadatelia budú môcť získať až 80 % z oprávnených nákladov na kúpu samotnej komodity nad úroveň stropu vo výške 199 eur/MWh pre elektrickú energiu a 99 eur/MWh pre zemný plyn. O kompenzácie za prvý kvartál 2023 bude možné požiadať do konca júna 2023, pričom v tomto roku ministerstvo hospodárstva zdvojnásobuje limit na hospodársku jednotku zo 100 tisíc na 200 tisíc eur na jeden mesiac.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk