26. 11. 2019

Koncepcia Smart Cities má pred sebou dve hlavné výzvy

Vývoj inteligentných miest, tzv. Smart Cities, stojí na Slovensku pred dvomi hlavnými výzvami - aby mali slovenské mestá dostatočne vypracované Smart Cities koncepcie a aby mala táto téma jedného koordinátora. Počas Smart Cities Workshopu v Bratislave to uviedla generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová.  

Ako implementovať agendu smart cities do praxe, priblížiť skúsenosti z iných európskych krajín a miest a zároveň podporiť konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, miest a obcí v rámci témy inteligentných miest bolo cieľom Smart Cities Workshopu, ktorý zorganizovali Ministerstvo hospodárstva SR a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Podujatia sa zúčastnili predstavitelia miest a obcí, podnikateľskej sféry, ale aj štátnej správy. Zastúpených bolo približne 70 firiem. 

Podľa M. Letašiovej je požiadavka jedného koordinátora pre tému Smart Cities zásadná a vychádza z praxe. „Je nesmierne dôležité, aby sme hovorili jednotným jazykom. Tento orgán by nielen zastrešil celú agendu, ale aj následne prevzal kompetencie a zodpovednosť. Treba si uvedomiť, že koncovým užívateľom by mal byť samotný občan, jeho spokojnosť a zvýšenie kvality života," skonštatovala Letašiová. Na Slovensku však chýba v tejto oblasti štandardizácia a potrebné je pridať aj vo vzdelávaní. Na druhej strane máme podľa Letašiovej viacero miest, ktoré sa môžu definovať ako smart alebo také, ktoré smerujú k tomu, že budú inteligentné, každé ale z iného pohľadu. Napríklad Bratislava ako prvá otvorila dáta na svojej webovej stránke. Dôležité podľa kompetentných je, aby si každé mesto v prvom rade vytvorilo stratégiu a určilo si svoje priority.  

Ako uviedla vedúca divízie miest, mestských politík a trvalo udržateľného rozvoja OECD Aziza Akhmouch, organizácia má v tejto oblasti tri základné posolstvá. „Predovšetkým chceme, aby bol v strede záujmu človek a aby sa ľuďom žilo v inteligentných mestách dobre, ďalej je to otázka meranie vplyvu týchto zmien a potom celkový dopad na správu vecí verejných,“ upresnila Akhmouch, ktorá ocenila aktivity Slovenska v oblasti agendy smart cities. Ministerstvo hospodárstva chce jednoznačne podporiť trh inovatívnych riešení. Aj preto vyhlásilo druhú výzvu, ktorou chce podporiť malé a stredné podniky pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. V nej alokovalo sumu 1 milión eur. Žiadosti mohli záujemcovia predkladať do 4. októbra tohto roka. Do výzvy sa zapojilo 29 projektov, ktoré sa v súčasnosti vyhodnocujú. 

 

SITA, TASR, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk