29. 04. 2016

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016

Medzinárodný strojársky kooperačný deň 2016 je zameraný na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.

Podujatie poskytne príležitosť na prezentáciu spoločností a výrobného portfólia a na nadviazanie nových obchodných kontaktov a vzájomnej spolupráce počas B2B rokovaní s potenciálnymi partnermi zo Slovenska a ďalších európskych krajín.

Súčasťou kooperačného dňa je odborná konferencia Trendy v strojárstve, počas ktorej na základe analýzy a diskusie predstaviteľov štátu a podnikateľov budú identifikované aktuálne trendy v strojárskom priemysle a opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti a exportnej výkonnosti slovenských firiem.

Registrujte sa do 10. mája 2016.

Viac informácií nájdete na: http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/medzinarodny-strojarsky-kooperacny-den-2016

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk