08. 11. 2017

Mestá na Slovensku majú záujem o Smart City riešenia

Väčšina slovenských miest a obcí (68%) považuje Smart City riešenia za prospešné a až vyše 95 percent má záujem investovať do takýchto riešení. Vyplýva to z prieskumu, ktorý predstavilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Najväčší záujem je o investovanie do nástrojov v oblasti dopravy (58,3 %) a pri poskytovaní mestských služieb (29,2%). Výsledky prieskumu prezentovala generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová na minuloročnej konferencii DATALAN Digitálne mesto vo Vyhniach. Na konferencii sa zúčastnilo 200 hostí a vystúpilo 24 spíkrov. Generálna riaditeľka M. Letašiová vo vystúpení zdôraznila, že najväčší potenciál je v zapojení a v spolupráci firiem, štátu, akademickej obce, miest a obcí. Najväčší prínos smart riešení pritom vidí vo zvýšení kvality života občanov a zlepšení podnikateľského prostredia. Účastníci konferencie sa zhodli, že moderné mestá musia byť miesta pre ľudí. Znamená to fungujúce služby a prostredie príjemné pre život aj prácu. Na to je dnes nevyhnutné inteligentné využívanie dostupných technológií a dát. Hostia, ktorí sa konferencie zúčastňujú pravidelne, ocenili zvyšujúcu sa úroveň podujatia a 97 % účastníkov príde aj o rok.

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk