12. 03. 2021

MH Invest II zvyšuje efektivitu a hospodárnosť svojho fungovania

Zabezpečenie kvalitných priemyselných parkov a zón pre investorov s dôrazom na efektivitu a hospodárnosť je hlavná úloha, ktorú si predsavzalo napĺňať nové vedenie spoločnosti MH Invest II. Ide o spoločnosť so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR. „Naším hlavným cieľom je prispieť k znižovaniu regionálnych rozdielov, prilákaniu atraktívnych  investorov do regiónov s vyššou mierou nezamestnanosti a v neposlednom rade k efektívnenu nakladaniu so štátnym majetkom, čo nebolo v minulosti vždy pravidlom,“ zdôraznil konateľ spoločnosti MH Invest II Ladislav Matejka.

Spoločnosť sa po nástupe nového vedenia začala intenzívne venovať téme vybudovania strategického parku na východnom Slovensku. „Len perfektne pripravený strategický park s vybudovanými inžinierskymi sieťami môže prilákať významného investora. Predstavovanie lokalít s nevysporiadanými majetkovými právami, stovkami drobných vlastníkov a bez vybudovaného zázemia nie je lákadlom pre žiadneho investora,“ zdôraznil L. Matejka. Spoločnosť pokračovala aj v pomoci pri budovaní a zlepšovaní podmienok v menších priemyselných parkoch a zónach, kde ich o spoluprácu požiadali obce a mestá. Napríklad v priemyselných parkoch Kostolné Kračany (okr. Dunajská Streda) a Utekáč (okr. Poltár) pomohli vybudovať komunikácie, vodovod či kanalizáciu. Obaja záujemcovia na tieto aktivity získali dotáciu takmer dva milióny eur. V priemyselnom parku v Hnúšti bolo potrebné zbúrať starý komín, výška dotácie v tomto prípade bola takmer 150 000 eur. Aktuálne spoločnosť pracuje na predĺžení plynovodu v logistickom parku Horná Streda (okr. Nové Mesto nad Váhom) a pre obec Kechnec (okr. Košice-okolie) spustili verejné obstarávanie na rozšírenie verejnej komunikácie a vybudovanie chodníka pre peších. L. Matejka poukázal aj na ďalšiu aktivitu, do ktorej sa pustili. „Intenzívne rokujeme so záujemcami o pozemkoch v priemyselnej zóne Voderady (okr. Trnava), ktoré štát približne 15 rokov nevedel predať,“ zdôraznil. Rovnako úspešne rozbehli rozhovory k predaju pozemkov v priemyselnom parku vo Veľkej Ide (okr. Košice – okolie).

Minulý rok spoločnosť už pod novým vedením ušetrila na mzdách cez 40 000 eur. Na poskytovaných službách tento rok na základe nových dohôd ušetrí vyše 20 000 eur. K ďalším úsporám prišlo aj vďaka zlúčeniu spoločnosti InvEast SK, s. r. o. a MH Invest II. Obe spoločnosti boli so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a tak tento krok bol prirodzeným vyústením snahy o zoštíhľovanie a zefektívnenie fungovania, keďže obe spoločnosti mali jedného konateľa. „V našich aktivitách sme na začiatku. Verím, že zodpovedný prístup prinesie nové pracovné miesta, šetrenie verejných financií a ľudia pochopia, že sa oplatí spolupracovať aj so štátnou firmou,“ dodal L. Matejka.

 

Tlačový odbor MH SR; foto: TASR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk